Historia Huty i Miasta

1 marca 1753 roku Fryderyk II Hohenzollern, król Prus zwany potem Wielkim, podpisał w Poczdamie edykt, nakazujący budowę hut w górnośląskich lasach, nad rzeką Mała Panew. Już w roku następnym w miejsce młyna Ozimka uruchomiony został, wybudowany i początkowo zarządzany przez Johanna Georga Rehdanza zakład, nazwany później Pruską Królewską Hutą Malapane. Celem, który zamierzał osiągnąć […]

Wybitne Postacie

John Baildon (1773-1846) Urodził się 11 grudnia 1773 roku w Lambert  koło Edynburga w Szkocji. Idąc w ślady ojca inżyniera 12 paździenika1787 roku kończy studia z zakresu mechaniki i hydrauliki. Naukę  w zakresie hutnictwa i odlewnictwa kontynuuje pod kierunkiem swojego ojca w zakładach hutniczych w Carron. Mając 17 lat poznaje, przebywającego w Anglii hrabiego von […]